• en
  • sl

Sistem splošnih knjižnic

Na območju 210 slovenskih občin deluje 58 splošnih knjižnic z 273 izposojevališči in 12 bibliobusov, ki se ustavljajo na 663 postajališčih v 584 krajih.

V splošne knjižnice je včlanjenih preko pol milijona prebivalcev Slovenije, ki knjižnice obiščejo skoraj 10 milijonkrat letno. V knjižnicah si izposojajo različno gradivo, obiskujejo prireditve, se udeležujejo izobraževanj, uporabljajo računalnike in internet, dostopajo do različnih baz podatkov, berejo časopise in revije.

Storitve knjižnic lahko uporabljajo tudi virtualno, z obiskom:

Vsak Slovenec si povprečno izposodi 12 enot gradiva na leto, kar nas uvršča v evropski vrh. Prispevek za delovanje knjižnic znaša 24 EUR letno na prebivalca Slovenije.

povzeto po: Vodeb, Gorazd. (2009). Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2008. Knjižnica, 53(1/2), str. 33-51.

Statistični podatki o slovenskih knjižnicah »