• en
  • sl

O združenju splošnih knjižnic

Osnovni namen delovanja Združenja splošnih knjižnic je razvijanje in poenotenje delovanja knjižnic ter sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih, globalnih in kulturno političnih opredelitev na področju splošnih knjižnic.

Statut Združenja je bil sprejet 9/11/2011, spremembe in dopolnitve pa 23/3/2018.

Statut Združenja splošnih knjižnic