• en
  • sl

Nagrada Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2019« Nazaj

Združenje splošnih knjižnic v letu 2019 podeljuje 2 nagradi za najboljša projekta knjižnice ali skupine knjižnic, s katerima se je:

  1.  uvedla nova,  inovativna storitev za uporabnike  
  2.  uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, uvedlo nove prakse vodenja, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte, strokovna srečanja. … 

ZSK podeljuje nagrado z namenom spodbuditi razvoj in  kakovostno delo splošnih knjižnic ter pomemben napredek  na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju  vodenja knjižnic.

Na razpis za nagrado lahko kandidira posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica. Knjižnica svojo kandidaturo prijavi sama.

Vrednost vsake nagrade je 1.000 EUR, nagrado prejme knjižnica kot pravna oseba.

Možna je podelitev obeh nagrad ali samo ene, če komisija ni prejela prijave, ki ustreza kriterijem. Tudi v primeru, ko se podeli samo ena nagrada, je višina nagrade 1.000 EUR.

Prijave pošljite do 21. oktobra 2019.