• en
  • sl

Knjižnice povezujejo – Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja« Nazaj

Združenje splošnih knjižnic s projektom Knjižnice povezujejo izvaja nacionalno zagovorniško kampanjo, s katero želi pokazati vlogo splošnih knjižnic v premagovanju socialne izključenosti. Takšno kampanjo je mogoče izvesti le, če so na voljo verodostojni primeri in dokazani vplivi storitev knjižnic na izbrane ciljne skupine. Zato je k sodelovanju povabilo 6 knjižnic, ki že izvajajo storitve za podporo socialni vključenosti. Te so sistematično izmerile vplive teh storitev na uporabnike in uporabljajo te podatke za zagovorniško kampanjo v lokalnem okolju.Združenje bo rezultate povezalo in vodila kampanjo na nacionalnem nivoju.

Istočasno želi ZSK preseči splošno razširjeno razumevanje knjižnic kot izključno kulturnih institucij. Raziskava javnega mnenja med uporabniki in neuporabniki leta 2011 je pokazala, da 97% anketiranih podpira splošne knjižnice, res pa je tudi, da večina povezuje knjižnice z izposojo knjig, ne pa tudi z vrsto drugih storitev, ki jih knjižnice izvajajo. Socialno vključevanje kot glavno temo projekta smo izbrali zato, ker vrsta splošnih knjižnic že izvaja različne programe za posebne skupine uporabnikov kot so iskalci zaposlitve, rejniške družine, starejši, etnične skupine, bolniki. Zaradi vedno večje socialne neenakosti tako slovenski kot evropski strateški dokumenti za prihodnje fiskalno obdobje izpostavljajo socialno izključenost kot enega večjih problemov sodobne družbe. S projektom želimo dokazati, da so splošne knjižnice pomemben akter, ki lahko blaži velike družbene neenakosti.

Sodelujoče knjižnice:

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik : Učenje slovenskega jezika za tujce
Knjižnica Brežice: Migam [email protected] računalnikom
Splošna knjižnica Ljutomer: Medgeneracijsko branje v Domu starejših občanov Ljutomer
Mestna knjižnica Ljubljana: Karierni coaching kot metoda dela z brezposelnimi vseh starosti
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto: Pomoč romskim otrokom pri branju in razumevanju slovenskega jezika
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica: Zmoremo – čez ovire do oviranih

Skupni video Knjižnice povezujejo

Enoletni projekt, ki traja od januarja do decembra 2015,  financirata Public Libraries 2020 in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.