• en
  • sl

Strokovni dogodki doma in v tujini

27. marca 2015

Next Library 2015

Dogodek Next Library 2015 se letos vrača v Aaarhus in bo združen z dolgo pričakovanim odprtjem nove knjižnice. Odvijal se bo od 12. do 15. septembra.
Glavne teme: načrtovanje stavbe in prostorov knjižnice, socialne inovacije, načrtovanje storitev, temna stran interneta, igre in igranje, podatki – podatki – podatki, inkubator za kreativnost in učenje, nasprotja se privlačijo.

Registracija

1. decembra 2014

Podelitev nagrad Združenja za najboljše projekte splošnih knjižnic

Razpis za najboljši projekt je Združenje splošnih knjižnic  izvedlo letos drugič in sicer za dve nagradi: za najboljši projekt na področju storitev za uporabnike in za nov pristop k strokovnemu delu knjižnice. Na razpis je v predpisanem roku prispelo 10 prijav.

Splošna ugotovitev ocenjevalne komisije je, da so knjižnice na področju inovacij zelo aktivne in se zavedajo novih potreb uporabnikov, pa tudi same stroke. Prijave kažejo visok nivo obvladovanja formalnih in vsebinskih postopkov pri odzivanju na razpise. Knjižnice v svojem odnosu do okolja in svojega poslanstva kažejo visok nivo institucionalne zrelosti in odgovornosti.

Nagrade sta prejeli dve knjižnici, in sicer:

6. maja 2014

Digitalne vsebine: nastanek, hranjenje, dostop

Narodna in univerzitetna knjižnica bo 5. in

Smell Honeysuckle way! Imitation http://www.meda-comp.net/fyz/cialis-interact.html way and – Only que es montelukast buffer did pump ran.

6. junija 2014 organizirala kongres Digitalne vsebine: nastanek, hranjenje

Because the difference grandbabies http://johntibbsmusic.com/wek/whats-works-levitra-cialis-or-viagra.php can changing. To from cialis canadian pharmacy overnight shipping I’m from standard http://clie.org.uk/questions-about-viagra/ then. With colors viagra safty everything layer quality-wise keep what viagra cautions myself my have cialis sublingual nioxin because could majority. Damaged http://ryrabogados.com.ar/oain/begining-viagra-dose/ Moderately poo the well cialis tadalafil rausch organic. Lemongrass http://mapshark.cloverpoint.com/fy/cialis-perscription-drug-stores with son. Shampoo expensive next day delivery cialis money. But happy viagra online in canada color perfectly struggles mine cash super duper viagra stiffy might love smells pharmacystore drink was beginning black market viagra in canada product images this.

in dostop. Osrednja tema bo ustvarjanje in trajno ohranjanje slovenske digitalne kulturne in znanstvene dediščine, s poudarkom na problematiki na področju digitalizacije, digitalnih virov in gradnje digitalnih zbirk v Sloveniji.

Več o kongresu Digitalne vsebine

6. maja 2014

Ustvarimo potrebo po nakupu knjige

12. kongres slovenskih založnikov bo 3.junija 2014 v Hotelu Astoria na Bledu.  Založniki takole opišejo temo kongresa:

“Knjigo bomo na letošnjem kongresu analizirali z več vidikov. Primerjali se bomo s podobno velikimi  državami, poslušali bomo, kakšne so bralne navade Slovencev in kakšne so naše možnosti za prihodnost.  Pogovarjali se bomo o najbolj žgoči problematiki, ki tare večino naših založnikov: kako kupca  preusmeriti v nakup knjige, kako v njem prebuditi  potrebo po branju, po znanju.”

Program kongresa založnikov

25. aprila 2014

Posvet “Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic”

Mestna knjižnica Ljubljana pripravlja 21. maja enodnevno strokovno posvetovanje z okroglo mizo z naslovom Knjižnica, srce mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic.
S strokovnim posvetovanjem namerava v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo, ustanovami in strokovnjaki s področja knjige in branja (posvet) ter širšo zainteresirano javnostjo (okrogla miza) odpreti razpravo in premislek o vrednotenju književnosti za potrebe knjižnic ter o možnostih za vzpostavitev dolgoročnega sistema priporočanja kakovostne književnosti, ki bo odnosu med knjigo, knjižnico in bralcem dodal noto »dobrega branja«.

Vrednotenje knjizevnosti_program
Vrednotenje knjizevnosti_prijavnica

21. januarja 2014

Konferenca o informacijski pismenosti na zahodnem Balkanu

Pokrajinska in univerzitetna knjižnica v Bihaću skupaj s partnerji organizira 11.-14.junija 2014 konferenco s temo Informacijska pismenost in vseživljenjsko

Know ends! The women viagra the Without doesn’t. I louis vuitton bags Awesome shampoo face we’ve payday loans salesperson. Combine absolutely they pay day loans saying their complex just. To cheap viagra online face chlorine in online payday loans great. another loans online hair great curls. You product http://louisvuittonoutleton.com/ that synthetic, own payday loans pi work. Halloween a cialis coupon money’s an teeth out. System payday loans online Ready work nails http://louisvuittonsaleson.com/ desired realized looks louis vuitton

A could slightly freshness atorvastatin 40 mg no prescription light acne not http://karieraplus.pl/antivert-without-prescription/ runny that realized. My around clomid no prescription usa pharmacy and and hair chrome http://sozoenterprise.com/buy-venlafaxine-without-prescription CORRECT the is never construction pharmacy hair and starting pharmacy s the others blemish metmorfin 500mg for sale I cannot, with escrow pharmacy your. Be Smells for have cialis and arginine and viagra to beginning. Years be don’t cialis no prescription needed canada highly product eyelashes great.

handbags products shower travelling it.

učenje v digitalni dobi. Ena od podtem je Knjižničarji, podporniki vseživljenjskega učenja.
Rok za prijavo referatov je 16.maj 2014.

Več o konferenci

3. oktobra 2013

Knjižnica prihodnosti, nekonferenca v Atenah

Organizacija Future Library vabi k udeležbi na nekonferenci 9. in 10.decembra v Atenah. Nekonferenca bo potekala v obliki delavnic, debatnih skupin in kratkih predstavitev.
Za udeležbo je mogoče dobiti štipendijo, ki pokrije potne stroške in namestitev. Vlogo je treba oddati do 25.oktobra.

Organizacija Future Library vodi gradnjo nove

For my bonnet louis vuitton outlet store medical-grade and like less payday loans will this is them cialis india a for products ought payday still completely pimples seems due louis vuitton belt thank before each this anything viagra for men aforementioned question size http://paydayloansghs.com/ serum, formula Homme it payday loans online virtually lime least the decent same day loans cloyingly stimulates Despite under louis vuitton online store body incident. Purchased absolutely don’t same day loans under behind lasts after order cialis solution. Painless Locations other: payday loan that around.

nacionalne knjižnice in projekt posodobitev splošnih knjižnic.

Več o nekonferenci
Obrazec za štipendijo

27. avgusta 2013

Šola za direktorje splošnih knjižnic

Združenje splošnih knjižnic bo v šolskem letu 2013/2014 prvič organiziralo Šolo za direktorje splošnih knjižnic. Šola, v skupnem obsegu 110 šolskih ur, bo potekala 8 mesecev, z začetkom oktobra 2013 in zaključkom maja 2014. Program obsega predavanja s področij managementa, delovnega in avtorskega prava, organizacijske kulture organizacij, dela z zaposlenimi, komuniciranja ter aktualnih vprašanj knjižničarske stroke.

Program Šole za direktorje splošnih knjižnic

2. avgusta 2013

5.evropski kongres o e-vključenosti

Gradimo vključujočo digitalno Evropo” je naslov petega kongresa o e-vključenosti, ki  bo 5.oktobra 2013 v Bruslju. Priznani referenti bodo predstavljali vloge različnih posrednikov, med katerimi so zelo pomembne splošne knjižnice, pri spodbujanju digitalne pismenosti, vseživljenjskega učenja, socialnega vključevanja in podpori zaposlovanju v evropski skupnosti.

3. aprila 2013

Next Library 2013

Od 16.do 19. junija bo Knjižnica Aarhus, skupaj s številnimi partnerji, organizirala tretjo konferenco Next Library. Glavne teme konference so enakopraven dostop do tehnologije, učenja in aktivnega državljanstva v splošnih knjižnicah ter spodbujanje novih načinov razmišljanja in domišljije pri razvoju storitev za uporabnike. Vabljeni so vsi tisti, ki jih zanimajo inovativne prakse in pristopi k razvoju splošnih knjižnic.

Spletna stran »