• en
  • sl

Politike in strategije

Poročilo IFLA trendi

Poročilo IFLA trendi je izbor virov, ki knjižničarjem pomagajo razumeti kakšno je njihovo mesto v spreminjajoči se družbi. Poročilo identificira pet smeri razvoja knjižnic: informacijska družba, dostop do izobraževanja, zasebnost, vlogo v civilni družbi  in spreminjanje.

IFLA Trend Report

 

Modeli programov za splošne knjižnice

Danska Agencija za kulturo je septembra 2013  objavila spletni priročnik za oblikovanje programov v sodobnih splošnih knjižnicah. Vsebuje naslednje sklope: Spremembe v splošnih knjižnicah, Oblikovanje sprememb in Primeri za inspiracijo.

Priročnik ponuja interaktivni katalog, ki ponuja nova znanja, primere dobre prakse in inspiracijo vsem, ki želijo oblikovati sodobne knjižnične prostore in programe.

Model programov za splošne knjižnice

Evropska digitalna agenda

Digitalna agenda je evropska strategija za spodbujanje digitalne ekonomije do leta 2020. Pomembna cilja strategije sta digitalizacija evropske kulturne dediščine in izboljšanje digitalne pismenosti. Knjižnice in druge lokalne kulturne ustanove imajo lahko pri doseganju teh ciljev močno in pomembno vlogo.

Spletna stran »


Warning: filesize(): stat failed for /home/zdruzenje/public_htmlmedia/website/evropska-digitalna-agenda/Digitalna-agenda.pdf in /home/zdruzenje/public_html/wp-content/themes/appoteka/loop/dobro_je_vedeti.php on line 67
Evropska digitalna agenda (0 B)

Modernizacija splošnih knjižnic (Velika Britanija)

Poročilo parlamentu je marca 2010 pripravilo Ministrstvo za kulturo, medije in šport. Predstavlja vizijo razvoja britanskih splošnih knjižnic

Spletna stran »


Warning: filesize(): stat failed for /home/zdruzenje/public_htmlmedia/website/modernizacija-splosnih-knjiznic-velika-britanija/UK-public-lib-policy-statement_2010.pdf in /home/zdruzenje/public_html/wp-content/themes/appoteka/loop/dobro_je_vedeti.php on line 67
Modernizacija splošnih knjižnic (0 B)

Načrt za prihodnost (Velika Britanija)

Svet za muzeje, knjižnice in arhive v Veliki Britaniji je leta 2008 pripravil petletni akcijski načrt razvoja splošnih knjižnic z naslovom  Načrt za prihodnost: akcijski načrt za splošne knjižnice ” nasproti 2013″

Spletna stran »


Warning: filesize(): stat failed for /home/zdruzenje/public_htmlmedia/website/nacrt-za-prihodnost/MLA-library_action_plan.pdf in /home/zdruzenje/public_html/wp-content/themes/appoteka/loop/dobro_je_vedeti.php on line 67
MLA akcijski načrt za splošne knjižnice (0 B)

Nordijske knjižnice v tranziciji

Pregled poročil, strategij in politik skandinavskih držav na področju splošnih knjižnic.
Tematska številka revije Scandinavian Public Libraries Quarterly Vol.43, No.2, 2010

Spletna stran »

Knjižnica – prostor znanja, srečevanj in kulture (Norveška)

Poročilo z naslovom “Skupnost znanja, prostor srečevanja in kulturna arena v digitalni dobi” je bilo posredovano norveškemu parlamentu aprila 2009. Poročilo vsebuje priporočila in je osnova za novo organiziranost in financiranje splošnih knjižnic.

Spletna stran »

Finska strategija razvoja splošnih knjižnic 2015

Finsko Ministrstvo za izobraževanje le leta 2009 v sodelovanju s splošnimi knjižnicami pripravilo strategijo razvoja splošnih knjižnic do leta 2015.

Spletna stran »

Storitve za otroke v prihodnosti (Danska)

Danske splošne knjižnice so v letih 1998 do 2004 zaznale znaten upad obiska in uporabe knjižnic otrok in mladostnikov. Zato je Danska agencija za knjižnice in medije leta 2008 pripravila poročilo, v katerem je analizirala stanje in zapisala priporočila za nove storitve.

Spletna stran »

Splošne knjižnice v družbi znanja (Danska)

Dokument je leta 2009  je pripravil Odbor za splošne knjižnice, ki ga je imenovalo dansko Ministrstvo za kulturo . Vsebuje  priporočila in predloge kako naj se razvijajo  splošne knjižnice, da ostanejo dostopne vsem prebivalcem Danske.

Spletna stran »