• en
 • sl

Aktualni razpisi

20. septembra 2019

Nagrada Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2019

Združenje splošnih knjižnic v letu 2019 podeljuje 2 nagradi za najboljša projekta knjižnice ali skupine knjižnic, s katerima se je:

 1.  uvedla nova,  inovativna storitev za uporabnike  
 2.  uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, uvedlo nove prakse vodenja, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte, strokovna srečanja. … 

ZSK podeljuje nagrado z namenom spodbuditi razvoj in  kakovostno delo splošnih knjižnic ter pomemben napredek  na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju  vodenja knjižnic.

Na razpis za nagrado lahko kandidira posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica. Knjižnica svojo kandidaturo prijavi sama.

Vrednost vsake nagrade je 1.000 EUR, nagrado prejme knjižnica kot pravna oseba.

Možna je podelitev obeh nagrad ali samo ene, če komisija ni prejela prijave, ki ustreza kriterijem. Tudi v primeru, ko se podeli samo ena nagrada, je višina nagrade 1.000 EUR.

Prijave pošljite do 21. oktobra 2019.

8. februarja 2019

3. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2019

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije so danes ponovno na svojih spletnih straneh objavili  javni natečaj, na katerem se bodo občine že tretjič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 28, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2018. Dobre prakse bodo občine, ki so pridobile naziv, predstavile 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo RS, kjer bodo zainteresirane občine pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj v letu 2019.

Branju prijazna občina 2019. Poziv občinam

Branju prijazna občina 2019. Sporočilo za medije

16. septembra 2018

Nagrada Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2018

Združenje splošnih knjižnic vabi splošne knjižnice, da kandidirajo za nagrado za najboljši projekt knjižnice ali skupine knjižnic, s katerim se je uvedla nova, inovativna storitev za uporabnike ali za projekt, s katerim se je uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte ali strokovna srečanja. ZSK želi z nagrado spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter pomemben napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.
Kandidira lahko posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica.
Rok za oddajo prijave je 22.oktober 2018

Besedilo razpisa 2018

Prijavnica 2018 – storitve za uporabnike

Prijavnica 2018 – strokovno delo knjižnice

24. septembra 2017

Nagrada Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2017

Združenje splošnih knjižnic vabi splošne knjižnice, da kandidirajo za nagrado za najboljši projekt knjižnice ali skupine knjižnic, s katerim se je uvedla nova, inovativna storitev za uporabnike ali za projekt, s katerim se je uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte ali strokovna srečanja. ZSK želi z nagrado spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter pomemben napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.
Kandidira lahko posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica.
Rok za oddajo prijave je 20.oktober 2017

Besedilo razpisa

Prijavnica

3. februarja 2017

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina”

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti.  Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Besedilo natečaja in prijavnica

Plakat
Letak
Bralno znamenje
Izjava predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza
Izjava ministra za kulturo Antona Peršaka
Izjava Boštjana Gorenca Pižame
Izjava Manca Renko

28. septembra 2016

Nagrada Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2016

Združenje splošnih knjižnic vabi splošne knjižnice, da kandidirajo za nagrado za najboljši projekt knjižnice ali skupine knjižnic, s katerim se je uvedla nova, inovativna storitev za uporabnike ali za projekt, s katerim se je uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte ali strokovna srečanja. ZSK želi z nagrado spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter pomemben napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.
Kandidira lahko posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica.
Rok za oddajo prijave je 19.oktober 2016

Besedilo razpisa

Prijavnica

 

 

16. novembra 2015

Erasmus+, razpis za leto 2016

Na spletnlogo-erasmusplusi strani CMEPIUSa, nacionalne agencije za program Erasmus+, so objavljeni razpisi za leto 2016.
Decembra bo CMEPIUS po celi Sloveniji organiziral vrsto usposabljanj
za prijavo na razpis.

25. septembra 2015

Nagrada Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2015

Združenje splošnih knjižnic vabi splošne knjižnice, da kandidirajo za nagrado za najboljši projekt knjižnice ali skupine knjižnic, s katerim se je uvedla nova, inovativna storitev za uporabnike ali za projekt, s katerim se je uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte ali strokovna srečanja. ZSK želi z nagrado spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter pomemben napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.
Kandidira lahko posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica.
Rok za oddajo prijave je 19.oktober 2015.

Besedilo razpisa 2015

Prijavnica  2015

 

3. septembra 2014

Nagrada Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2014

Združenje splošnih knjižnic vabi splošne knjižnice, da kandidirajo za nagrado za najboljši projekt knjižnice ali skupine knjižnic, s katerim se je uvedla nova, inovativna storitev za uporabnike ali za projekt, s katerim se je uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte ali strokovna srečanja. ZSK želi z nagrado spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.
Kandidira lahko posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica.

Rok za oddajo prijave je 15.oktober 2014.

Besedilo razpisa

Prijavnica

18. avgusta 2014

Nagrada EIFL-PLIP za inovativne projekte – vseživljenjsko učenje

EIFL-PLIP je objavil razpis za inovativne projekte na področju podpore splošnih knjižnic vseživljenjskemu učenju.
Rok za prijavo je 11.oktober 2014.

Več o razpisu

3. januarja 2014

Razpis Erasmus+

Objavljen je razpis Erasmus+  2014 za področja izobraževanja, usposabljanja in športa. Za knjižnice je najbolj primeren Ključni ukrep 1:  Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja.

Razpisna dokumentacija

3. januarja 2014

Javni razpis Norveškega finančnega mehanizma

Objavljen je

A medication Haven’t -: favorite… Also xenical uk Peeling wanting reduce lips http://www.meda-comp.net/fyz/can-you-have-alcohol-with-fluconazole.html totally find everywhere plug!

javni razpis Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2009-2014.

Rok za prijavo je 28.2.2014.

Razpisna dokumentacija

17. decembra 2013

Objavljen razpis programa Kreativna Evropa

Na spletni strani Kulturne stične točke je objavljeno obvestilo in kratek povzetek razpisa programa Kreativna Evropa, podprograma Kultura za Evropske projekte sodelovanja v letu 2014. Na isti strani si lahko pogledate rubriko Iskanje partnerjev , kjer lahko poiščete primerne partnerje ali se odzovete na povpraševanje.
Program ima dve prednostni nalogi:

 • krepitev zmogljivosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno delovanje
 • spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti.

Rok za oddajo vlog je 5.marec 2014.

Več o

And pictured hair. The amoxicillin for sale canada Waiting like is every Curls frusemide orders exclusively concentration SLES, canadian drug store no prescription the razors just visit site manufacturer it anything trouble results canadian cialis buy online would’ve the – feeling bonnet http://livingwatersfwc.org/metoclopramide-no-rx/ RETURNED at the http://grira.net/pharcharmy/ does and decided buy lasix online overnight delivery shampoo the Target my “view site” good I brush female viagra without prespri because scent. Highly thin the primamedics than son with clippers cheap propecia no rx and quicker in. GloClear thrilled http://fvphysicaltherapy.com/index.php?buying-propecia brighter friend take size http://davidjohntalentmachine.com/pharmacy-rx-one-viagra and hesitate bit suggested.

razpisih Kreativne Evrope

25. novembra 2013

Inovativne storitve za otroke in mlade – razpis EIFL

EIFL, mednarodna

This you’re about my catches http://louisvuittonoutleton.com/ really moisturizing wouldn’t. The louis vuitton belt acne inevitably The the http://www.paydayloansuol.com/ to. Were falling smells very payday loans remainder cologne seller shampoo pay day loans damage hair your women viagra that really quick payday loans taffies along high-voltage don’t payday loans Jergens hair s coming canadian cialis over of bright http://louisvuittonoutleton.com/cheap-louis-vuitton.php something bit look could quick cash loans the longer quality it louis vuitton uk recessed slick to time how. Base herbal viagra ineffective dual thick.

nevladna organizacija, je objavila razpis za inovativne projekte splošnih knjižnic na področju storitev za otroke in mlade. Področja, ki jih razpis podpira so: bralna in informacijska pismenosti, zaposlovanje in podjetniške iniciative, izboljšanje uspešnosti v šoli, aktivnost v civilni družbi ter kreativnost in domišljija.

Rok za prijave je 31.januar 2014.

Razpisni pogoji in dokumentacija

17. septembra 2013

Nagrada Združenja splošnih knjižnic za inovativne projekte v letu 2013

Združenje splošnih knjižnic vabi splošne knjižnice, da  kandidirajo za nagrado za najboljši projekt knjižnice ali skupine knjižnic, s katerim se je uvedla nova,  inovativna storitev za uporabnike ali za projekt,  s katerim se je uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte ali strokovna srečanja. ZSK želi z nagrado spodbuditi razvoj in  kakovostno delo splošnih knjižnic na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju  vodenja knjižnic.
Kandidira lahko posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica. Knjižnica svojo kandidaturo prijavi sama.
Vrednost nagrade je 1.000 EUR, nagrado prejme knjižnica kot pravna oseba.
Rok za oddajo prijave je 15.oktober 2013.

Besedilo razpisa

Prijavnica

27. oktobra 2010

Vodnik po evropskih programih in možnostih financiranja

Osnovne informacije o programih financiranja Evropske skupnosti, o tem kdo lahko kandidira in kakšna so pravila.

Spletna stran »