• en
  • sl

Projekti

Knjižnice povezujejo – Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja

V projektu Knjižnice povezujejo Združenje splošnih knjižnic izvaja nacionalno zagovorniško kampanjo, s katero želi pokazati pomembno vlogo splošnih knjižnic v premagovanju socialne izključenosti. Obenem želi preseči splošno razširjeno razumevanje knjižnic kot izključno kulturnih institucij.
Projekt financirata Public Libraries 2020 in Ministrstvo za kulturo RS.

Razstave krožijo

Splošne knjižnice knjižnice ponujajo svoje razstave v kroženje tudi drugim knjižnicam.

Letna nagrada za najboljše projekte splošnih knjižnic

Združenje splošnih knjižnic od podeljuje nagrado z namenom spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter pomemben napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.