• sl
  • en

Združenje splošnih knjižnic je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje pravnih oseb – splošnih knjižnic na območju Republike Slovenije, ki se združujejo zaradi skupnih interesov na področju knjižnične dejavnosti. Združenje zastopa interese splošnih knjižnic na področju politik, strategij in upravljanja.
V Sloveniji je 58 splošnih knjižnic, 10 od njih izvaja tudi dodatne naloge kot osrednje območne knjižnice.
Splošne knjižnice so izobraževalna, informacijska in kulturna središča ter socialna stičišča; so najpomembnejše kulturne institucije v lokalnih skupnostih, katerih poslanstvo je uveljavljanje kulture v njeni etični, socialni, gospodarski in politični razsežnosti ter razvijanje pismenosti, še posebej informacijske pismenosti, in vseživljenjsko izobraževanje celotne populacije. Splošne knjižnice so nepogrešljiv agens lokalne skupnosti, saj so brez zadržkov na voljo vsem članom skupnosti, ne glede na raso, narodno pripadnost, starost, spol, vero, jezik, invalidnost, socialni položaj, zaposlitev in stopnjo izobrazbe.

Več o združenju »

Zadnje novice

31. marec 2015

Noč knjige 2015

27. marec 2015

Next Library 2015

28. januar 2015

Združenje uspešno na razpisu Public Libraries 2020

16. januar 2015

Poročilo IFLA trendi

15. december 2014

Knjižnice spreminjajo življenja – video